Over de voetbalvereniging

De voetbalvereniging ‘t Zandt is op 1 mei 1932 opgericht.

V.V. ‘t Zandt is ontstaan door samenvoeging van een drietal jongensclubs te weten: VOP (Voor Ons Plezier), DKJ (De Kwieke Jongens) en ZVV (Zandster Voetbalvereniging).

Er waren 19 jongens die wel zin hadden in voetballen. Maar om te kunnen voetballen was er natuurlijk ook een bal nodig. Deze bal kreeg men in het bezit door het inzamelen van punten die op de sigarettenpakjes van het merk Miss Blanche stonden en waarvan je er zo’n 1100 voor nodig had.        

In 1939 werd er een nieuw sportterrein in gebruik genomen die vlak aan de hoofdstraat lag. Roerige tijden heeft V.V. ‘t Zandt ook gekend.  Dat was vooral in de periode dat ook de zaterdag recreanten een eigen afdeling binnen de club kenden.  En deze in 1960 werd afgestoten maar met  de loslating van dat regiment weekendstrijders verdween ook de boekhouding van de club.

In oktober 1961 werd er een nieuw sport- en voetbalveld compleet met tribune in gebruik genomen. Het geheel is aangelegd door de VvV (Vereniging voor Volksvermaken)     

In 1972 ontstond er brand in het clubcafé die in het centrum van het dorp stond.  De gehele inboedel ging verloren zo ook de prijzenkast ging in vlammen op. Slechts een klein aantal bekers en takken konden nog worden gered en na restauratie weer opnieuw uitgestald.

In 1982 ging de toenmalige gemeente ‘t Zandt over tot aanleg van een tennisbaan en de bouw van een kantine met kleedkamers en douches  en een parkeergelegenheid.  Waarna in 1984 de gemeente ‘t Zandt het sportveld met tribune overnam van de VvV onder één voorwaarde dat de Jaarlijkse concours hippique, wat altijd op de eerste zaterdag van juli wordt gehouden, gebruik mag blijven maken van het voetbalveld.


Deel van Verslag Algemene leden opheffingsvergadering VV ’t Zandt                       

06 juni 2017

3 Officiële stemming over het ontbinden van de vereniging

Voorzitter Tim Dijkhuis legt uit wat de bedoeling is. Er wordt een hoofdelijke stemming gehouden over het voorstel om de vereniging op te heffen. De voorzitter noemt de naam van een aanwezig lig en het lid zegt of hij voor of tegen de opheffing is.

Uitslag: alle aanwezige leden zijn voor opheffing van vv’ t Zandt.

Voor:

G. Baas, R. Baas, H. Bakker, J. Bakker, L. Bakker, M. Bakker, P. Bakker, P.V. Bakker, J. Boomker, A. Burema, T. Dijkhuis, S. Doorn, H. Heuvel, T. Heuvel, D.B. Jager, W. Jansen, S.B. de Lange, C.D. bij de Leij, E. Oosting, M. van der Ploeg, A.M. Pot, F.M. Pot, A. Roeters, K. Roeters, S. Schellekens, R.J. Schelling, A.K. Schipper, R. Smit, F. Stalman, L. Teerling, M. Teerling, D.P. Veldman, P. Venema, R.G. van der Werff, G. Winkel & B. Wit   

Tegen: -

Dijkhuis geeft aan dat, nu de opheffing een feit is, we gaan besluiten over het verdere verloop van de opheffing.


4 Benoemen van vereffenaars  

Dijkhuis benoemt dat bij geen bezwaren de bestuursleden optreden als vereffenaars, hij legt uit dat de vereffenaars er op toe zien dat de financiële en administratieve afhandeling goed verloopt en ervoor zorgen dat de club op een goede, nette manier wordt opgeheven. Bij de oproep voor deze vergadering heeft iedereen de mogelijkheid gehad om tegenkandidaten in te brengen. Er zijn geen tegenkandidaten aangedragen. Daarnaast heeft men de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen bij benoeming van de bestuursleden als vereffenaars. Er is geen bezwaar. Dit betekent dat Tim Dijkhuis, Dick Jager en Marijn Teerling zijn benoemd tot vereffenaars  van vv ’t Zandt. Dit is per acclamatie bevestigd.


8 Afsluiting

Dijkhuis bedankt iedereen voor aanwezigheid bij deze voor VV’ t Zandt historische vergadering, met een dubbel gevoel. “VV ’t Zandt is vanaf dit moment officieel in liquidatie en de opheffing zal worden afgerond. Wel hebben we de club op de kaart gezet door onze opheffing aan te kondigen en er een laatste top seizoen van te maken. Iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage. Tot 24 juni ’17, tot het eindfeest! Zoals gezegd zijn we vanaf nu in liquidatie!”  

72608
© Dick Jager 2015