Contributie

Contributie 

Betaling  van de contributie dient ieder kwartaal te worden voldaan.

Bij voorkeur via een machtiging aan de penningmeester, dit bespaart een hoop administratieve rompslomp en extra kosten.  

Afschrijvingen vinden plaats rond 1 februari, 1mei, 1 augustus en 1 november


De bedragen zijn als volgt:

Vanaf 18 jaar en ouder  € 40,- per kwartaal.

Vanaf 16 jaar   € 25,25  per kwartaal.

Vanaf 12 jaar   € 22,75  per kwartaal.

Vanaf   5 jaar   € 19,- per kwartaal.

Studerende leden v.a. 18 jaar en ouder die een voltijds studie doen moeten een inschrijvingsbewijs kunnen overleggen. Dit bewijs moet jaarlijks naar de ledenadministratie verstuurd worden. 

Zij betalen dan € 25,25 per kwartaal.

Niet spelende leden betalen  € 12,50 per kwartaal.

Donateurs betalen  € 7,50  per jaar.

 Peildatum  leeftijd is  01 juli.

De contributie wordt aangegaan voor een heel seizoen.

Een seizoen loopt vanaf 1 juli t/m 30 juni

Opzeggingen voor 1 juni ivm  eventuele overschrijvingen.

De financiële gevolgen van een boeking of schorsing zijn voor  rekening van het lid en worden automatisch geïnd.

© Dick Jager 2015