Normen en waarden

Inleiding

V.V. ’t Zandt beschouwt zichzelf als een leuke en sportieve club en wil dat ook graag uitstralen. Dat betekent dat we van alle leden, maar ook van supporters en overige bezoekers verlangen dat ze zich op en rond het veld sportief gedragen en (eigendommen van) anderen met respect behandelen.  Om er voor te zorgen dat alles rond de trainingen, wedstrijden en andere momenten dat wij elkaar in verenigingsverband treffen op een prettige, sportieve en respectvolle wijze verloopt, heeft het Bestuur een aantal gedragsregels opgesteld waaraan iedereen zich dient te houden.

Algemene uitgangspunten

Wij leven de regels van de KNVB na

Wij maken ons niet schuldig aan ongewenst gedrag zoals fysiek en/of verbaal geweld, discriminatie, onsportiviteit, vernielingen, diefstal etc.

Wij spreken elkaar aan op ongewenst gedrag.

Winnen is belangrijk maar sportivitiet en plezier staan bovenaan.

Wij respecteren de regels die gelden wat betreft roken en alcoholgebruik en gooien afval in de afvalbakken.

Alcoholische dranken worden alleen geschonken vanaf 18 jaar en ouder en alleen buiten de tijden dat er jeugdactiviteiten zijn.

Leden betalen hun contributie op tijd

Wij erkennen de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om er voor te zorgen dat V.V. ’t Zandt de leukste club blijft.


Regels voor de spelers

Je komt op de afgesproken tijd op de training en de wedstrijden. Voetbal is een teamsport en je laat je teamgenoten niet in de steek. Als je verhinderd bent, meld je je tijdig af bij de trainer of de leider vanhet team.

Behandel anderen met respect, Gedraag je op het voetbalveld sportief tegenover je medespelers en tegenstanders. Gedraag je correct in woord en gebaar tegen scheidsrechters, de assistent-scheidsrechter en publiek.

Je gaat uit van je eigen normen en waarden. Onsportief gedrag van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.

Accepteer de beslissingen van de scheidsrechters.

Winnen en verliezen hoort erbij. Dat doe je met respect naar jezelf, je teamgenoten en de tegenstanders. Wees trots op een overwinning zonder de tegenpartij af te kraken. Feliciteer je tegenstander als deze de punten pakt. De aanvoerder bedankt de scheidsrechter, de assistent-scheidsrechter en de aanvoerder van de tegenpartij.

© Dick Jager 2015